In memoriam – Maurice De Wit

Op woensdag 2 oktober 2002 overleed Maurice De Wit tengevolge een slepende ziekte. Maurice stond, samen met Willy De Nies, aan de wieg van de heropleving van Posse Leest. Met volledige toewijding en positieve ingesteldheid zette hij zich jarenlang in voor de uitbouw van het Posse Leest gebeuren.

Maurice was in alle opzichten een boeiend en veelzijdig man.

Mijn vriend, onze vriend, de vriend van Leest en Posse Leest. Een 10-tal jaren terug, het huidige Posse Leest was net gestart, werd ook Maurice gevraagd om lid van het Posse Leest comité te worden.

Als geboren Leestenaar wist hij direct waarover ’t ging, hoe de jaarmarkt en het hele gebeuren moest worden uitgebouwd. Met zijn grenzeloze gedrevenheid en gezond boerenverstand, zette hij Posse Leest terug mee op de kaart. Als schatbewaarder, marktorganisator en actief dierenmarktleider, was Maurice de motor van Posse Leest.
Posse Leest dankt dan ook zijn succes voor een groot deel aan Maurice en zijn familie, want alles en iedereen werd ingeschakeld om tijdig klaar te zijn.

Posse Leest was zijn hobby, de vergaderingen, en daarna nog een Grimbergen en soms hierachter nog spruiten kuisen, want ook dat was zijn hobby. In de lente de bloemen, de boontjes voor de zomer en spruiten in de winter. Zo was het goed. Tot hij plots ernstig ziek werd.

Aanvankelijk was er een gunstige evolutie, maar vanaf de voorbije Pasen ging het achteruit. We zagen hem niet meer. Hij verkoos alleen te strijden. Tot voor kort, toen duidelijk werd dat de wetenschap tekort schoot.

Wij bezochten hem in het ziekenhuis. Eenmaal terug thuis moest nog wat gedaan voor o.a. Posse Leest. Op maandag bezocht ik hem een laatste keer. Alle documenten lagen gereed. Hij was er klaar mee.

Over zijn gezondheid kon hij moeilijk praten, omwille van het verdriet.

Mijn afscheid aan hem toen:
Maurice, het gaat niet goed hé, ik zie het, maar ik wil je toch bedanken voor al wat je hebt gedaan voor mij en Posse Leest.
Ik zal je missen.
Wij zullen je missen.
Het ga je goed.

In naam van het Posse Leest-comité,

Willy De Nies