Activiteiten

De geschiedenis van Posse Leest brengt ons terug naar het jaar 1841.  Pastoor Hermans koopt het beeld van Sint-Cornelius en hangt het op in zijn kerk.  De patroonheilige Sint-Cornelius moet voortaan de gelovigen beschermen tegen stuipen en andere kinderziekten.  Wie zijn hulp wou inroepen, wandelde op paasmaandag driemaal rond de kerk en vuurde nadien smeekbeden af op het beeld van de heilige.  Zo ontstaat de begankenis van Sint-Cornelius.  Rond 1970 krijgt Posse Leest een nieuwe impuls.  Het Davidsfonds pakt uit met opvallende tentoonstellingen in de parochiezaal. Met publiekstrekkers zoals ‘Leest Geweest’ of de gesmaakte tentoonstelling rond ‘Afrikaanse kunst.’

Vanaf 1980 wordt Posse Leest verrijkt met de jaarlijkse stand van kleinveebond “Het Rijke nest”.  Een kleurrijke stand met kippen, geiten, konijnen, sierduiven… .  Een groeiend succes van Posse Leest blijft niet uit.  Jaar na jaar nemen steeds meer verenigingen deel aan dit unieke volksfeest op paasmaandag.  In 1991 neemt een nieuw comité, onder de bezielende leiding van Willy De Nies, de hele organisatie van Posse Leest voor haar rekening.  Steeds meer marktkramers kleuren de dorpsstraten van Leest. De tombola, de weging van de vette os, de paarden- en ponyritten, de ambachtenmarkt… . De jaarmarkt trekt alsmaar meer mensen naar het landelijke Leest.  Vandaag is Posse Leest uitgegroeid tot de grootste jaarmarkt in de regio Mechelen.  Een kleurrijk en gevarieerd volksfeest waar de Leestenaar erg trots op is!

Wedstrijd

Weging van De Vetten Os

Tijdens Posse Leest vallen er ook weer mooie prijzen te winnen…

Als bezoeker van onze jaarmarkt kan je immers gratis deelnemen aan de traditionele weging van de “Vetten Os” (Dierenmarkt – Molenstraat).

 

Hoe deelnemen?
Heel eenvoudig,

  1. Raad het gewicht van onze uit de kluiten gewassen os,
  2. Noteer je schatting op het deelnameformulier,
  3. Deponeer je deelnameformulier voor 11 uur in de wedstrijdurne aan onze dierenmarkttent (ter hoogte van de kruising van de Molenstraat en de Vinkstraat).

(bekendmaking van de winnaars gebeurt omstreeks 15 uur via ons omroepsysteem, afhaling van de prijzen kan tot 18 uur op ons secretariaat ter hoogte van de parking van de Proxy Delhaize, Dorpstraat 14)

Familiedag

Op paaszondag is het de grote familie- of gezinsdag, in het bijzonder voor de Leestenaar zelf met de openingsmars door de koninklijke brassband Sint-Cecilia uit Leest. Na de openingstoespraak, schiet Posse Leest pas echt uit de startblokken. En dat al voor de negenentwintigste keer. Ook dit jaar wordt weer voor een namiddagvullend programma gezorgd.

In het dorpshuis van Leest kan je terecht voor een groepstentoonstelling van KWAK. Heb je zin om een kaartje te leggen, dan moet je zeker in de verwarmde feesttent van de Chiro zijn voor de traditionele kaartnamiddag.

Nadien kunnen alle kinderen tot 10 jaar met grijpgrage handjes weer een beetje gek doen tijdens het klokkenwerpen t.h.v. Sint-Niklaaskerk.

Een beknopt overzicht van het namiddagvullend programma op paaszondag 31 maart:

14.00u
Groepstentoonstelling KWAK (Dorpshuis Leest),
Kaartnamiddag (feesttent – Chiro terreinen, Kouter 1a),

14.30u
Openingsmars en optreden van de koninklijke brassband Sint Cecilia  & haar slagwerkklas (aan de St.-Niklaaskerk),

17.00u
Klokkenwerpen voor alle kinderen tot 10 jaar uit Leest (t.h.v. de Sint-Niklaaskerk).

21.00u
Posse Vintage (feesttent – Chiro terreinen, Kouter 1a)

En niet te vergeten … in het centrum kan jong en oud zich tussendoor ook vermaken op de kermis !

Jaarmarkt

Op 1 april is het weer Posse Leest.  De jaarmarkt viert dit jaar z’n dertigste verjaardag. Bij het eerste fijne lentezonnetje vertoeven weer duizenden mensen in de straten.  De ene genietend van een vers getapt pintje, anderen gezellig kuierend langs de vele kraampjes van de ambachtenmarkt, dierenmarkt, bloemenmarkt en oldtimers.  De Leestse verenigingen organiseren die dag ook diverse activiteiten.  Voor wie graag snuffelt is deze jaarmarkt een paradijs met de kleurrijke rommelmarkt.  De jaarmarkt start om 9 uur en eindigt om 17 uur.

In het centrum, Leest-Dorp, vind je ook de kermis terug. En wie even de drukte wil ontlopen kan in de feesttent van de Chiro (Kouter 1A) terecht aan de gezellige bar “’t Zesde Gebod”.

Op de ambachtenmarkt vind je o.m. een leder- en keramiekbewerker, korfvlechter, pottendraaier naast houtsnijwerken, een klompenmaker, kaarsengieter, figuurzager, stoelenbiezer, vlegeldorser en een smid.

Een andere blikvanger is de dierenmarkt. Tijdens je wandeling kom je runderen, ezels, geiten en schapen tegen maar ook sierlijke viervoeters zoals (van links naar rechts) het Belgisch trekpaard (de Brabander), het Friese paard, de Ardenner, de Haflinger,…

Deelnemen?

Wens je zelf ook deel te nemen aan de Posse Leest?