Historiek

  1. De geschiedenis van Posse Leest brengt ons terug naar het jaar 1841.  Pastoor Hermans koopt het beeld van Sint-Cornelius en hangt het op in zijn kerk.  De patroonheilige Sint-Cornelius moet voortaan de gelovigen beschermen tegen stuipen en andere kinderziekten.  Wie zijn hulp wou inroepen, wandelde op paasmaandag driemaal rond de kerk en vuurde nadien smeekbeden af op het beeld van de heilige.  Zo ontstaat de begankenis van Sint-Cornelius.  Rond 1970 krijgt Posse Leest een nieuwe impuls.  Het Davidsfonds pakt uit met opvallende tentoonstellingen in de parochiezaal. Met publiekstrekkers zoals ‘Leest Geweest’ of de gesmaakte tentoonstelling rond ‘Afrikaanse kunst.’

    Vanaf 1980 wordt Posse Leest verrijkt met de jaarlijkse stand van kleinveebond “Het Rijke nest”.  Een kleurrijke stand met kippen, geiten, konijnen, sierduiven… .  Een groeiend succes van Posse Leest blijft niet uit.  Jaar na jaar nemen steeds meer verenigingen deel aan dit unieke volksfeest op paasmaandag.  In 1991 neemt een nieuw comité, onder de bezielende leiding van Willy De Nies, de hele organisatie van Posse Leest voor haar rekening.  Steeds meer marktkramers kleuren de dorpsstraten van Leest. De tombola, de weging van de vette os, de paarden- en ponyritten, de ambachtenmarkt… . De jaarmarkt trekt alsmaar meer mensen naar het landelijke Leest.  Vandaag is Posse Leest uitgegroeid tot de grootste jaarmarkt in de regio Mechelen.  Een kleurrijk en gevarieerd volksfeest waar de Leestenaar erg trots op is!

Deelnemen?

Wens je zelf ook deel te nemen aan de Posse Leest?